HOME | Info Hub | My Gallery
Messengers:


My email:

Archive for the 'Apple' Category

และแล้ว ก็มีเหตุจำเป็น ต้องแกะ harddisk ใน intel iMac 17″

Posted in Apple, Technology, Thai Language on March 20th, 2010

เรื่องของเรื่องคือ ไอ้เจ้า iMac อายุ 3 ปีของผม ตอนจะเปิดเครื่องใช้งานปกติ ปรากฏว่ามันไม่เข้าหน้า desktopซะงั้น มันขึ้นเป็นแถบว่ากำลังโหลด แล้วดับไป (เหมือน เกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้ว ดับไป.. ฮา)

ตามรูปเลย เครื่องซ้ายมือ

ลองข้า safe mode ก็ไม่ได้ ลองกด shift ค้างไว้ตอน boot ก็ไม่ได้
เลยลอง boot เข้า OS X install disk เพื่อใช้ Disk Utility ผลปรากฏว่า disk verify ไม่ผ่าน และซ่อมก็ไม่ได้ครับ

ลองหาใน Google ดูพบว่า ถ้าไม่ได้ต้องลง OS ใหม่ลูกเดียว

ผมเริ่มนึกถึงข้อมูลทั้งหมด และหาวิธีที่จะนำข้อมูลนั้นออกมา สาย firewire ก็ไม่มี
ผลสุดท้าย เลยตัดสินใจ แกะเลยครับ เพื่อที่จะเอา Harddisk ออกมา

วิธีการก็ไม่ยากครับ นั่งดูตาม YouTube นี้แล้วทำตามเลย http://www.youtube.com/watch?v=QzuBW3mu7LI

แกะเสร็จก็เอามาต่อกับ harddisk enclosure เลยครับ ถ้ามีสำหรับ SATA แต่ผมมี enclosure แบบเป็น IDE ซะอีก เหมือนฟ้าดินลงโทษ ที่ไม่ยอม backup ข้อมูลไว้

แต่ยังโชคดี ที่มีตัวต่อ USB-to SATA ครับ เลยเอามาเสียบเข้า MacBook Pro… ปรากฏว่า เจ้า MBP ไม่อ่านซะงั้น ..

เลยเอามาเสียบกับเครื่อง PC และลงโปรแกรมที่ชื่อ MacDrive ครับ ผลสุดท้าย ข้อมูลของเราก็ปลอดภัย

และประกอบคืนเพื่อลง OS X ใหม่

How to switch from Mail.app to Entourage in Mac OS X

Posted in Apple, General, Technology on December 10th, 2008

There are reasons when you have to switch from Mail application to MS Entourage.

I’ve been using Mail.app for years. I know that Mail.app is simple and clean, only if you want to send and receive emails. But if you want to use ToDos, Mail, and Cal in one app. Entourage is the answer.

For the first time, after you install. Entourage will ask you to import email accounts. I did import all my 5 imap accounts from Mail. They are all work great.

I also keep all of my sent, spam, trash, and draft folder synchronize with my Google App email when I access from the web.

Here is what I did.

Go to Account Settings.. –> double click on the account you want to edit –> choose Advanced tab

Set all each folder to Gmail’s

Done. When you access your email account from the web. All of the folder will be synchronize with Entourage. It is easy to find sent messages or your Draft messages.

Pruek.com is for iPhone too!

Posted in Apple, General on April 9th, 2008

Just visit this website from your iPhone or iPod touch, and you should see the website in the iPhone/iPod touch-optimized theme.

My 2nd Gen iPod Nano emits high-pitched whine

Posted in Apple on September 18th, 2006

20061013img_0051.jpg

FYI: I’ve just got a new iPod nano, everything is fine except it emits a high-pitched whine or buzz that is audible if I hold it close to ear.

UPDATE: I went to an Apple store and they just let me swap to a new one.

Never leave notebook unattended while charging

Posted in Apple, Technology on August 29th, 2006

CIMG0956

Originally uploaded by pruek.


According to Apple’s recent battery recall for 1.5 million Macs and Dell’s battery recall for more than 4 million labtop computers. Dell said a manufacturing defect in some lithium-ion batteries supplied by Sony caused a handful to smolder and catch fire!

Now some airlines like Qantas has new rule for customers that carrying Dell So what is really going on? I read my sister’s blog the other day and found that my sister woke up by the smoke alarm, the first thing she did was checking on the notebook!

This world is crazy by what we call a technology that makes our live easier. Anyway, my point is: it is always a good thing that they recall those defect batteries and I just need to unplug my gear before leaving it unattended.

iSpazz: Keyboard Backlight Visualizer for iTunes

Posted in Apple, Video on June 24th, 2006

Keyboard Backlight Visualizer for iTunes on my Mac 😀

The new battery rocks!

Posted in Apple on June 23rd, 2006

After I’ve got my MacBook Pro’s battery replaced, the new one is 10 times better than the old one. I’vd got almost 3 hours if running from a battery. The old one was only 2 hours average.

Today’s log: MacBook Pro and its battery

Posted in Apple on June 21st, 2006

I bought a MacBook Pro back in Feburary. A few week ago, It was randomly shut down while running from a battery (probably 2 minutes after I pull the power adapter out). So today I went to the Apple’s genius bar and see if the Genius can help me out.

The result? It’s a bad battery. My machine is a week 9 build. NOW I’ve got a battey replaced!

Today’s News about Windows VS Mac

Posted in Apple, Microsoft on June 15th, 2006

Software recommendation for Mac OS X

Posted in Apple on June 10th, 2006

I’m neither an expert nor trying to be; but since many people asked me about softwares/applications that they should have in their Mac, so I think it’s a good idea to have a list of some useful applications.

1. Adium (free)
Adium is a free instant messaging application for Mac OS X that can connect to AIM, MSN, Jabber, Yahoo, and more. There is an Xtra a.k.a. plugin that you can customize its appearance, sound, etc.. it’s pretty cool.

2. Camino (free)
I know that Safari is nice, has a RSS reader and everything but I think that Camino is Awesome. It’s fast. I also use Camitools for its appearance and profile.

The Camino Project has worked to create a browser that is as functional and elegant as the computers it runs on. The Camino web browser is powerful, secure, and ready to meet the needs of all users while remaining simple and elegant in its design.

3. Stuffit Expander (free)
The Stuffit Expander is a decompress software for .sit .rar .zip .tgz and a lot more. You also can get the Deluxe version for more tools (compress, secure delete, ..) for $79.99

4. Flip4Mac (free)
Flip4Mac play Windows Media files (.wma and .wmv) in QuickTime Player and view Windows Media content on the Internet using a web browser.

5.OmniGraffle (not free)
Don’t say it is MS Visio, because it is ten times better than that!

6. Smultron
It’s free and open-source text editor. I know that Mac OS X come with the TextEditor application. But I like Smultron because of the function that it’s easy to use and just works. I always use it to edit the PHP code.

7. MS Office (MS Word, Powerpoint, Excel, and Entourage a.k.a. Outlook) (Not free, ofcourse)
It’s a must, right?

8.iBackup (free)
If you have an external harddrive. This software is work for you. It can backup your home folder, applications pref, you name it.

9.VirtueDesktops (Free)
Have many desktops in one display and can switch between them, that is what it does. I have one desktop for coding and another for display. Very useful.

10. Cyberduck is a free FTP program. If you don’t know what FTP is, just ignore this software.

11. VLC (free) is very nice media player for MPEG, DivX, etc.. You should have it handy.

12. Colloguy is a free IRC client.

13. Butler (free)

Butler makes it easier for you to perform a wide variety of potentially recurring tasks. Just arrange these tasks in Butler’s fully customizable configuration and assign one or more triggers to a task.

I always use it as a dictionary search engine from the web and as an application lancher.

14. iWorks (not free but not expensive)
Page and Keynote are cool, I use it as my presentation and I got a very good feedback.

15. iStumber is a free wireless discovery tool.

There are some other cool apps like OnyX, MacTheRipper (for DVD-movie backup), Toast Titanium (for DVD, CD, burning), iAlertU (very cool! see my video here), AppZapper (not free but it’s let you completely uninstall any application), and Skype (you know what it is :)).

Update: Yes, The MS Word sucks on the Intel Mac. From my experence, it is slow and crash. Fortunately, I did save the file a minute before it crash :).