HOME | Info Hub | My Gallery
Messengers:


My email:

Archive for the 'Technology' Category

และแล้ว ก็มีเหตุจำเป็น ต้องแกะ harddisk ใน intel iMac 17″

Posted in Apple, Technology, Thai Language on March 20th, 2010

เรื่องของเรื่องคือ ไอ้เจ้า iMac อายุ 3 ปีของผม ตอนจะเปิดเครื่องใช้งานปกติ ปรากฏว่ามันไม่เข้าหน้า desktopซะงั้น มันขึ้นเป็นแถบว่ากำลังโหลด แล้วดับไป (เหมือน เกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้ว ดับไป.. ฮา)

ตามรูปเลย เครื่องซ้ายมือ

ลองข้า safe mode ก็ไม่ได้ ลองกด shift ค้างไว้ตอน boot ก็ไม่ได้
เลยลอง boot เข้า OS X install disk เพื่อใช้ Disk Utility ผลปรากฏว่า disk verify ไม่ผ่าน และซ่อมก็ไม่ได้ครับ

ลองหาใน Google ดูพบว่า ถ้าไม่ได้ต้องลง OS ใหม่ลูกเดียว

ผมเริ่มนึกถึงข้อมูลทั้งหมด และหาวิธีที่จะนำข้อมูลนั้นออกมา สาย firewire ก็ไม่มี
ผลสุดท้าย เลยตัดสินใจ แกะเลยครับ เพื่อที่จะเอา Harddisk ออกมา

วิธีการก็ไม่ยากครับ นั่งดูตาม YouTube นี้แล้วทำตามเลย http://www.youtube.com/watch?v=QzuBW3mu7LI

แกะเสร็จก็เอามาต่อกับ harddisk enclosure เลยครับ ถ้ามีสำหรับ SATA แต่ผมมี enclosure แบบเป็น IDE ซะอีก เหมือนฟ้าดินลงโทษ ที่ไม่ยอม backup ข้อมูลไว้

แต่ยังโชคดี ที่มีตัวต่อ USB-to SATA ครับ เลยเอามาเสียบเข้า MacBook Pro… ปรากฏว่า เจ้า MBP ไม่อ่านซะงั้น ..

เลยเอามาเสียบกับเครื่อง PC และลงโปรแกรมที่ชื่อ MacDrive ครับ ผลสุดท้าย ข้อมูลของเราก็ปลอดภัย

และประกอบคืนเพื่อลง OS X ใหม่

Applications on my Netbook

Posted in General, Technology on April 25th, 2009

I finally purchased a Netbook. It is Lenovo S10.

It runs Windows XP. This is the list of programs installed.

Digsby : Let u connect to instant messages like Google Talk, MSN, AOL, etc.. The program is cool enough to let u check ur email like Yahoo mail, Hotmail, and your IMAP mail account. It is better than MSN Live for sure. Oh. and I can Tweet and read them from this program.

– MS Office 2007 : MS Word, Powerpoint, and Excel. It is required as in my work environment.

Firefox webbrowser with Xmarks and Tinymenu add-on. I can sync my bookmark accross multiple computer. It is great if u own more than one computer. Tinymenu add-on keep ur menu tiny by replacing all menu into one single menu. This way it keeps my address bar, refresh/stop icon, Google search, and Menu together in one line (bar).

VLC : Video player program

Songbird for my iTunes replacement. iTunes uses too much resource from the Intel Atom.

Thunderbird with Lightening add-on for my email client and Calendar client. With Lightening, I can sync my calendar with my mac and other calendar.

– Other program such as Adobe Reader, NOD32, and WinRAR.

WordPress 2.7, Featuring a Completely Redesigned Interface

Posted in Technology, Video on December 10th, 2008

Watch this. It’s awesome.

How to switch from Mail.app to Entourage in Mac OS X

Posted in Apple, General, Technology on December 10th, 2008

There are reasons when you have to switch from Mail application to MS Entourage.

I’ve been using Mail.app for years. I know that Mail.app is simple and clean, only if you want to send and receive emails. But if you want to use ToDos, Mail, and Cal in one app. Entourage is the answer.

For the first time, after you install. Entourage will ask you to import email accounts. I did import all my 5 imap accounts from Mail. They are all work great.

I also keep all of my sent, spam, trash, and draft folder synchronize with my Google App email when I access from the web.

Here is what I did.

Go to Account Settings.. –> double click on the account you want to edit –> choose Advanced tab

Set all each folder to Gmail’s

Done. When you access your email account from the web. All of the folder will be synchronize with Entourage. It is easy to find sent messages or your Draft messages.

Just install Flock Client on My Mac

Posted in General, Technology on November 15th, 2008

Flock : Hands on

There is a blog editor built-in. I am now trying this feature and post this blog from the editor. It is weird there’s no category to choose, but there’s a tags box. The interface is simple.

You can download Flock on www.flock.com

Update: Ok, the category appear after you hit the Publish button.

First Consumer Book ”Ripper” Is Now Available

Posted in General, Technology on November 13th, 2007

The first digital book ripper designed for individual consumers helps transform printed books into PDF ebooks easily. People around the world will now be able to create and share their own digital libraries (just like what Google is doing) and access their favorite books on devices such as a laptop, PDA and next generation of ebook readers.
www.atiz.com

read more | digg story

46 Must-Read Productivity Tips for Freelancers

Posted in General, Technology on August 4th, 2007

banner.jpg

Not all of these tips will apply to you — pick and choose those that will work in your situation.

Read here…

Article by Leo

Periodic table of the Internet

Posted in Technology on July 18th, 2007

periodic-table-of-the-internet.jpg

[Link]

Save the Internet!

Posted in Technology on February 24th, 2007

Update: Due to the censorship, you may not be able to see this video if you are in Thailand.

On a side note: Thailand has a long history of media censorship. Anything that conflicts with the official government statements, insults/degrades Buddhism, or is deemed as immoral is censored.

HD Radio

Posted in Technology on November 27th, 2006

hd-radio-1.jpg

HD Radio may be good, no doubt. But it is certaintly new technology in the U.S. Here is how it work and here is Wikipedia article.

It offers multiple programs on one channel and works on the same frequencies allocated to analog (FM and AM) radio stations.